Tájékoztató az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatról

A hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény és az Országos Képzési Jegyzék alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kötelező eleme iskolánkban folyó kereskedelmi (A) és ügyviteli (C) ágazati képzéseknek.

A szakmai gyakorlat elvégzése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele!

A 2019/2020. tanévben az alábbi osztályokat érinti az összefüggő szakmai gyakorlat:

OsztályGyakorlat időtartama /óra/Napok száma (18 év alatt)Napok száma (18 év felett)
10/A1402018
10/C1402018
11/A1402018
11/C1402018

A 18. életévüket be nem töltött tanulók csak napi 7 órás munkaidőben, a 18. életévüket betöltött tanulók már napi 8 órában foglalkoztathatók.

Mivel a gyakorlat viszonylag hosszú időt vesz el a nyári szünetből, ezért a cégektől és a családoktól is előzetes tervezést igényel. Arra kérjük a szülőket, diákokat és a cégeket, hogy amikor megbeszélik a gyakorlatot, lehetőség szerint rögzítsék annak időpontját is. Ez a cégnek és a szülőnek is érdeke, annak érdekében, hogy a többi tevékenységüket tervezni tudják a nyári időszakban. Azt is javasoljuk, hogy az egy képző helyre érkező diákok, amennyiben tudomásuk van egymásról, együtt keressék fel a szervezetet. Az együttműködési megállapodáson rögzítenünk kell a szakmai gyakorlat pontos kezdő és befejező napját, ezért is fontos, a mielőbbi egyeztetés. A szakmai gyakorlatot egyben kell teljesíteni, az NEM SZAKÍTHATÓ MEG!

Cél, hogy minden diákunk valós körülmények között, külső gyakorlati képző helyen teljesítse a gyakorlatot. Az iskola segít(het) a korábbi képző helyek listájával, de mindenkire igaz, hogy a legjobban akkor jár, ha maga (családja) talál a képzés profiljába vágó gyakorlati helyet rokonok, barátok, ismerősök, ismerősök ismerősei segítségével. (Akit nem tudunk külső cégnél elhelyezni, annak az iskolában biztosítjuk a gyakorlat elvégzését.)

A gyakorlat csak olyan helyen folyhat, amellyel az iskola együttműködési megállapodást (EM) kötött (ezt a fenntartónak és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarának is alá kell írnia). További információk a http://skik.hu/hu/kepzes-mesterkepzes-szakkepzes oldalon találhatók.

Megkérjük tanulónkat és szüleiket, hogy legkésőbb március 30-ig találjanak leendő képzőhelyet és vegyék fel egy ottani illetékes vezetővel a kapcsolatot, majd jelezzenek vissza erről a kitöltött „Befogadó nyilatkozat”-tal az osztályfőnöknek.

A kamara az iskolával együttműködve megvizsgálja a képzés szakmai, személyi, tárgyi feltételeinek meglétét és engedélyt ad az EM megkötésére és a nyári gyakorlati képzésre.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetendő pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések:

(CSAK A NAPPALI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐKRE ÉRVÉNYES!)

SZT. 65. § (1) A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél (a) (a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese). (Ezen összeg a 2020-as minimálbér alapján számolva 7.849,- Ft/hét.)

(2) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege az (1) bekezdés alapján fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.

(3) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

A képzőhelyek számára fontos egyéb információk a http://www.skik.hu/hu/kepzes-szakkepzes/kapcsolodo-joganyagok-10221 oldalon érhetők el.

A gyakorlati képző helyeket kérem, hogy saját kapacitásukat figyelembe véve tegyenek ígéretet a tanulóknak a fogadásukra.


Segítség a gyakorlathoz /letölthető fájlok/

Befogadó nyilatkozat (word, pdf)

Szakmai gyakorlatról szóló igazolás

  • Igazolás a szakmai gyakorlatról (docx, odt, pdf)

Tematikus segítség a szakmai gyakorlatokhoz

Remélem, hogy tájékoztatónkkal sikerül sok felmerülő kérdést tisztázni. Amennyiben további kérdése van, kérem tegye fel az iskola elérhetőségein Pintér Zoltán gyakorlati oktatásvezetőnek vagy vegye fel a kapcsolatot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával.

Kaposvár, 2020. február 06.

Tisztelettel:

Pintér Zoltán

gyakorlati oktatásvezető