Tájékoztató az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatról

A hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény és az Országos Képzési Jegyzék alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kötelező eleme iskolánkban folyó kereskedelmi (A) és ügyviteli (C) ágazati képzéseknek.

A szakmai gyakorlat elvégzése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele!

A 2019/2020. tanévben az alábbi osztályokat érinti az összefüggő szakmai gyakorlat:

OsztályGyakorlat időtartama /óra/Napok száma (18 év alatt)Napok száma (18 év felett)
10/A1402018
10/C1402018
11/A1402018
11/C1402018

A 18. életévüket be nem töltött tanulók csak napi 7 órás munkaidőben, a 18. életévüket betöltött tanulók már napi 8 órában foglalkoztathatók.

Mivel a gyakorlat viszonylag hosszú időt vesz el a nyári szünetből, ezért a cégektől és a családoktól is előzetes tervezést igényel. Arra kérjük a szülőket, diákokat és a cégeket, hogy amikor megbeszélik a gyakorlatot, lehetőség szerint rögzítsék annak időpontját is. Ez a cégnek és a szülőnek is érdeke, annak érdekében, hogy a többi tevékenységüket tervezni tudják a nyári időszakban. Azt is javasoljuk, hogy az egy képző helyre érkező diákok, amennyiben tudomásuk van egymásról, együtt keressék fel a szervezetet. Az együttműködési megállapodáson rögzítenünk kell a szakmai gyakorlat pontos kezdő és befejező napját, ezért is fontos, a mielőbbi egyeztetés. A szakmai gyakorlatot egyben kell teljesíteni, az NEM SZAKÍTHATÓ MEG!

Cél, hogy minden diákunk valós körülmények között, külső gyakorlati képző helyen teljesítse a gyakorlatot. Az iskola segít(het) a korábbi képző helyek listájával, de mindenkire igaz, hogy a legjobban akkor jár, ha maga (családja) talál a képzés profiljába vágó gyakorlati helyet rokonok, barátok, ismerősök, ismerősök ismerősei segítségével. (Akit nem tudunk külső cégnél elhelyezni, annak az iskolában biztosítjuk a gyakorlat elvégzését.)

A gyakorlat csak olyan helyen folyhat, amellyel az iskola együttműködési megállapodást (EM) kötött (ezt a fenntartónak és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarának is alá kell írnia). További információk a http://skik.hu/hu/kepzes-mesterkepzes-szakkepzes oldalon találhatók.

Megkérjük tanulónkat és szüleiket, hogy legkésőbb március 30-ig találjanak leendő képzőhelyet és vegyék fel egy ottani illetékes vezetővel a kapcsolatot, majd jelezzenek vissza erről a kitöltött „Befogadó nyilatkozat”-tal az osztályfőnöknek.

A kamara az iskolával együttműködve megvizsgálja a képzés szakmai, személyi, tárgyi feltételeinek meglétét és engedélyt ad az EM megkötésére és a nyári gyakorlati képzésre.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetendő pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések:

(CSAK A NAPPALI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐKRE ÉRVÉNYES!)

SZT. 65. § (1) A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél (a) (a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese). (Ezen összeg a 2020-as minimálbér alapján számolva 7.849,- Ft/hét.)

(2) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege az (1) bekezdés alapján fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.

(3) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

A képzőhelyek számára fontos egyéb információk a http://www.skik.hu/hu/kepzes-szakkepzes/kapcsolodo-joganyagok-10221 oldalon érhetők el.

A gyakorlati képző helyeket kérem, hogy saját kapacitásukat figyelembe véve tegyenek ígéretet a tanulóknak a fogadásukra.


Segítség a gyakorlathoz /letölthető fájlok/

Befogadó nyilatkozat (word, pdf)

Szakmai gyakorlatról szóló igazolás

  • Igazolás a szakmai gyakorlatról (docx, odt, pdf)

Tematikus segítség a szakmai gyakorlatokhoz

Remélem, hogy tájékoztatónkkal sikerül sok felmerülő kérdést tisztázni. Amennyiben további kérdése van, kérem tegye fel az iskola elérhetőségein Pintér Zoltán gyakorlati oktatásvezetőnek vagy vegye fel a kapcsolatot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával.

Kaposvár, 2020. február 06.

Tisztelettel:

Pintér Zoltán

gyakorlati oktatásvezető

Az első forduló feladatsora és a nevezési lap letöltése ... Bál Az első forduló feladatsora és a nevezési lap letöltése ...

Akikre büszkék vagyunk ...

Szabó Bianka Barbara

Szabó Bianka Barbara

Az ÁSZÉV, irodai ügyviteli ismeretek I. fordulóján 14. helyezést ért el.

Bánáti_Nelli

Bánáti_Nelli

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Bene Babett

Bene Babett

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Németh Alexandra

Németh Alexandra

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Czekmeiszter Bianka

Czekmeiszter Bianka

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Erasmus

2019 márciusában iskolánk 20 diákja három hetes Erasmus+ tanulmányúton vett részt Barcelonában, Ádámkovics Tiborné és Gelencsér-Tóth Anett vezetésével. A program során betekintést nyerhettek több spanyol vállalkozás mindennapi életébe, működésébe.

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legfrissebb híreink

Álláshirdetés

A Kaposvári szakképzési Centrum a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi törvény 20/A. § alapján, pályázatot hirdet Angol nyelv és irodalom szakos tanár munkakör betöltésére

Letöltés

Felvételi eljárás rendje

Közzétette felvételi tájékoztató füzetét a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma a 2020/2021. tanévre vonatkozóan, amellyel a pályaválasztás előtt állókat szeretné segíteni. Az elektronikus pdf kiadvány tartalmazza az induló osztályok listáját és a felvételi eljárásuk rendjét.

Letöltés

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Iskolánk tanárai

Keczeli László

 

Horváth Zoltán Gábor

 

Lunczer Erika Katalin

Matematika, Gazdasági ismeretek, Marketing, Pénzügy, Statisztika, Számvitel

Pintér Zoltán

Számvitel, Elemzés, Gazdasági és vezetési feladatok, Projektfinanszírozás, Pénzügy

Ádámkovics Tiborné

Pénzügy, Gazdasági környezet, Elméleti gazdaságtan

Atalai Ildikó

Angol nyelv

Bence Miklós

informatika, programozás

Béres László

Angol nyelv, Magyar nyelv és irodalom

Biki Mária

Testnevelés, Gyógytestnevelés, Biológia

Bognár Istvánné

Pénzügy, Üzleti vállalkozások mendzselése, Marketing, Ellenőrzés

Csapó Ivett

Gazdasági tárgyak

Csománé Márkovics Ibolya

Információkezelés, Irodai ügyvitel, Titkári ismeretek, Informatikai alkalmazások

Dohányné Végvári Anna

közlekedés, logisztika, szállítmányozás,

Dovigyel Csaba

Testnevelés

Drankovicsné Lovász Erzsébet

Matematika, fizika

Dr. Rónayné Marek Györgyi

Történelem, Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv

Fehérné Varga Katalin

testnevelés

Fris Eszter

Német nyelv, Közgazdaságtan

Gelencsér-Tóth Anett

Magyar nyelv és irodalom, Viselkedés kultúra, Kommunikáció

H. Kovács Bálint

Történelem, Magyar nyelv és irodalom

Halvax Edit

Német és angol nyelv

Dr. Hegedüsné Mihalics Veronika

Történelem, Magyar nyelv és irodalom

Horváth Gergely

Történelem, Angol nyelv

Horváth Zsolt

Matematika, Fizika

Könye Szabolcs

Testnevelés

Kissné Gerhát Erika

Információkezelés, Szövegfeldolgozás, Üzleti adminisztráció, Informatikai alkalmazások

Matyola Melinda

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Gyenge Zsófia

angol és francia nyelv

Ölvediné Megyei Gyöngyi

Jogi ismeretek, Szervezés

Pálos Tamásné

ügyviteli szakmai tantárgyak, kommunikáció

Pap Mária

Magyar nyelv és irodalom, történelem, kommunikáció

Potó Sándor Frigyesné

Matematika, fizika

Parrag-Sárdi Barbara

Német nyelv

Sasvári Szilvia

Német nyelv

Schlégl István

Matematika

Szabóné Győrfi Renáta

Angol nyelv, Marketing, Szakmai idegennyelv, Viselkedéskultúra

Teveli Norbert

Informatika, Programozás

Teveli Róbert

Informatika, Programozás

Tóthné Szelci Margit

Biológia, Földrajz

Török Zoltán

Informatika, Programozás, Hálózati ismeretek

Lovag Anita

Német nyelv, Német ügyvitel

Vogelné Balázs Györgyi

Német nyelv

Weltschné Réti Valéria

Pénzügy, Számvitel, Üzleti gazdaságtan